EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI      Na dworcu/ w metrze/ na lotnisku
W tym quizie utrwalisz
budowę zdań i słownictwo
dotyczących czynności wykonywanych
na dworcu/ w metrze
i na lotnisku.
3
Q/3/JA/4/40-43
What

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

London?
Q/3/JA/4/40
to
time
is
the train
four.

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

half
's
What time is the train to London?
Q/3/JA/4/40
past
at
It
Paris?

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

Q/3/JA/4/41
time
to
What
the train
is
It's

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

quarter
at
How long does it take you?
Q/3/JA/4/41
to
six.
like

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

please.
Q/3/JA/4/42
to Paris,
a return
ticket
I'd
you

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

's
35£.

I'd like a return ticket to Paris, please.
Q/3/JA/4/42
Here
are.
It
ticket

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

Q/3/JA/4/43
please.
to London,
I'd
a single
like
's

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów.

you
15 £.

How long does it take you?
Q/3/JA/4/43
It
are.
Here
Bardzo dobrze idzie Ci
układanie zdań z rozsypanych
wyrazów.