. test
Technik hutnik (311704)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/311704/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Do  zadań zawodowych osoby pracującej 
jako technik hutnik należy między innymi 
dobieranie oprzyrządowania technologicznego wykorzystywanego do obróbki plastycznej 
na zimno i gorąco oraz kształtowania 
wyrobów z proszków metali.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik hutnik może podjąć pracę 
między innymi w biurach projektowych 
przemysłu hutniczego.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Liczba godzin przeznaczona 
na kształcenie w ramach zawodu 
wynosi łącznie 940h.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Aby uzyskać zawód 
technik hutnik należy ukończyć 
Szkołę Policealną.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Po ukończeniu kierunku technik hutnik
i zdaniu matury absolwent może kontynuować
naukę między innymi na kierunku ceramika
oraz wirtotechnologia. 
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W celu uzyskania zawodu 
technik hutnik należy uzyskać
 kwalifikację M.6, M.7, M.38. 
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Do  zadań zawodowych osoby pracującej jako technik
hutnik należy między innymi dobieranie oprzyrządowania
technologicznego wykorzystywanego do obróbki plastycznej
na zimno i gorąco oraz kształtowania wyrobów 
z proszków metali. 
2. Technik hutnik może podjąć pracę między innymi 
w biurach projektowych przemysłu hutniczego. 
3. Liczba godzin przeznaczona na kształcenie w ramach zawodu  wynosi łącznie 940h.   
4. Aby uzyskać zawód technik hutnik należy ukończyć Szkołę Policealną.  
5. Po ukończeniu kierunku technik hutnik i zdaniu matury absolwent może kontynuować naukę między innymi 
na kierunku ceramika oraz wirtotechnologia.  
6. W celu uzyskania zawodu technik hutnik 
należy uzyskać kwalifikację M.6, M.7, M.38.  
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik