. test
Technik dróg i mostów kolejowych (311207)
Quiz nr 8: Rebus
B/311207/Q/R/5
Rozwiąż rebusy
i powtórz
słownictwo
związane z tym
zawodem.
Rozwiąż rebus. Wpisz hasło w puste pole
i kliknij na "sprawdź". Masz 3 próby.
Quiz nr 5
Zapoznaj się z definicją hasła.
Quiz nr 5
Pociągowy sygnalizator kolejowy,
służący do sterowania ruchem kolejowym
poprzez wizualne informowanie maszynisty
przy pomocy ustawienia ramion lub barwnych
świateł o prędkości jazdy bądź nakazie
zatrzymania pociągu.
SEMAFOR
Rozwiąż rebus. Wpisz hasło w puste pole
i kliknij na "sprawdź". Masz 3 próby.
Quiz nr 5
ZWROTNICA
Quiz nr 5
Element toru, w którego skład
wchodzą dwie nieruchome
szyny (opornice) oraz dwie
ruchome szyny (iglice).
Używana jest do przekierowania
pojazdów szynowych
z jednego toru na drugi.
Zapoznaj się z definicją hasła.
Rozwiąż rebus. Wpisz hasło w puste pole
i kliknij na "sprawdź". Masz 3 próby.
Quiz nr 5
WAGON
Quiz nr 5
Pojazd szynowy służący
do przewozu osób, ładunków
lub urządzeń w kolejowym
transporcie lądowym.
Zapoznaj się z definicją hasła.
Rozwiąż rebus. Wpisz hasło w puste pole
i kliknij na "sprawdź". Masz 3 próby.
Quiz nr 5
MOST
Quiz nr 5
Obiekt służący do zapewnienia
komunikacji drogowej
nad przeszkodą np. wodną.
Zapoznaj się z definicją hasła.
Rozwiąż rebus. Wpisz hasło w puste pole
i kliknij na "sprawdź". Masz 3 próby.
Quiz nr 5
LOKOMOTYWA
Quiz nr 5
Pojazd szynowy z własnym
napędem, przeznaczony
do ciągnięcia lub pchania innych
pojazdów po torach np. wagonów.
Zapoznaj się z definicją hasła.
Brawo!
Jak widzisz,
zabawa i nauka
idą w parze.