. test
Ogrodnik (611303)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
R/611303/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą zainteresowaną uprawą i pielęgnacją roślin.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Bez problemu wykonuję prace wymagające precyzji i dokładności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem gotowa/y do podjęcia pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jedną z moich cech jest wytrzymałość na szybkie tempo pracy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę bez znużenia wykonywać czynności rutynowe,
powtarzające się.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Wolę prace z przedmiotami.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Chcę pracować w zróżnicowanych warunkach środowiska naturalnego.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie mam skłonności do alergii.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię przewidywać konsekwencje podejmowanych
przez siebie czynności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Lubię przewidywać konsekwencje podejmowanych przez siebie czynności.
Nie mam skłonności do alergii.
Chcę pracować w zróżnicowanych warunkach środowiska naturalnego.
Wolę prace z przedmiotami.
Mogę bez znużenia wykonywać czynności rutynowe, powtarzające się.
Jedną z moich cech jest wytrzymałość na szybkie tempo pracy.
Jestem gotowa/y do podjęcia pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. 
Bez problemu wykonuję prace wymagające precyzji i dokładności.
Jestem osobą zainteresowaną uprawą i pielęgnacją roślin.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi