. test
Lakiernik
Quiz nr 4: Suwak

M/713201/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań 
związanych z zawodem lakiernika. Jest to zawód dla ludzi,
 którzy mają typowo techniczne uzdolnienia, lubią majsterkować 
i interesują się motoryzacją. To zawód dla tych, 
preferują pracę indywidualną i wykazują zainteresowanie zagadnieniami 
związanymi z chemią. Postaraj się znaleźć taki zawód, 
który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi 
zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań 
związanych z zawodem lakiernika. Jest to zawód dla ludzi, 
którzy mają typowo techniczne uzdolnienia, lubią majsterkować 
i interesują się motoryzacją. To zawód dla tych, 
którzy preferują prace indywidualną i wykazują zainteresowanie
 zagadnieniami związanymi z chemią. Spróbuj poszukać zawodu,
 który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

 

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom  
zainteresowań związanych z zawodem lakiernika. 
Jest to zawód dla ludzi, którzy mają typowo techniczne 
uzdolnienia, lubią majstrować i interesują się motoryzacją. 
To zawód dla tych osób, które preferują pracę indywidualną 
i wykazują zainteresowanie zagadnieniami związanymi z chemią. 
Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach 
dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

 Przejdź do kolejnego quizu!Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu 
odpowiadają tym, które wykazywać powinien lakiernik. 
Jest to zawód dla ludzi, którzy mają typowo techniczne uzdolnienia,
 lubią majsterkować i interesują się motoryzacją. 
To zawód dla tych osób, które preferują pracę indywidualną 
i wykazują zainteresowanie zagadnieniami związanymi z chemią. 
Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę
 ten zawód w dalszych wyborach dotyczących 
Twojej ścieżki edukacyjnej. 

Przejdź do kolejnego quizu!