. test
Optyk-mechanik (731104)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/731104/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Do wykonywania pracy 
optyka-mechanika niezbędne 
są zdolności manualne.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Optyk-mechanik wykonuje swoją 
pracę w pomieszczeniach współpracując 
z innymi ludźmi.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Optyk-mechanik pracuje zazwyczaj 
w systemie 12-godzinnym.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej 
są przeciwwskazaniem do wykonywania 
zawodu optyka-mechanika.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W zawodzie optyka-mechanika 
niezbędne są takie cechy charakteru
 jak niezależność i przebojowość.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Praca optyka-mechanika wymaga
 skupienia i precyzji. 
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Do wykonywania pracy optyka-mechanika 
niezbędne są zdolności manualne.
2. Optyk-mechanik wykonuje swoją pracę 
w pomieszczeniach współpracując z innymi ludźmi.
3. Optyk-mechanik pracuje zazwyczaj w systemie 
12-godzinnym.
4. Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej 
są przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu 
optyka-mechanika.
5. W zawodzie optyka-mechanika niezbędne są takie 
cechy charakteru jak niezależność i przebojowość.
6. Praca optyka-mechanika wymaga skupienia i precyzji.  
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik