. test
Technik elektroradiolog  (321103)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
Z/321103/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie zawodu
technik elektroradiolog:
Quiz nr 5
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
SZKOŁA
POLICEALNA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PRACOWNIA
RTG
URZĄD
GMINY
PRZEDSZKOLE
GABINET USŁUG
KOSMETYCZNYCH
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż miejsce, w którym
technik elektroradiolog
może znaleźć zatrudnienie:
RYZYKO
PORAŻENIA
PRĄDEM
RYZYKO
UPADKU
Z WYSOKOŚCI
HAŁAS
PROMIENIOWANIE
JONIZUJĄCE
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Czynnikiem zagrażającym
zdrowiu i/lub życiu,
który występuje w zawodzie
technik elektroradiolog jest:
WYWOŁYWANIE
ZDJĘĆ RTG
WYKONYWANIE
TOMOGRAFII
KOMPUTEROWEJ
ZLECANIE BADAŃ
DIAGNOSTYCZNYCH
WYKONYWANIE
BADAŃ RTG
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż, która z podanych
czynności, nie należy
do obowiązków
technika elektroradiologa:
PEDAGOGIKA
MECHANIKA
I BUDOWA
MASZYN
ADMINISTRACJA
ELEKTRORADIOLOGIA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik
elektroradiolog znacznie
podniesie swoje kwalifikacje
zawodowe i szanse
na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi