. test
M/723103/Q/SK/1
Mechanik pojazdów samochodowych (723103) 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Mechanik pojazdów samochodowych
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
 3 lata, kwalifikacja M.18
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna