. test
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Technik optyk (325302)  
Quiz nr 7: Połącz liniami
M/325302/Q/PL/7
Quiz nr: 6

KLESZCZE
NASADKI
PRÓBNE

GRUBOŚCIOMIERZ
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6

ŚRUBOKRĘTY

SPEKTOMETR

STEROMETR
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!