. test
Technik telekomunikacji (352203) 
Quiz nr 6: Połącz zdania
E/352203/Q/PZ/6
Quiz nr: 6
Praca technika telekomunikacji

Aby zostać technikiem telekomunikacji
należy zdobyć koniecznie kwalifikację
E.2 oraz wybrać sobie kwalifikację
E.9 lub E.10 w zależności od zainteresowań.
należy zdobyć  łącznie kwalifikacje  
E.2, E.9 i E.10
odbywa się z reguły w dobrze
oświetlonych pomieszczeniach.
czasami wykonywana jest w niezbyt
korzystnych warunkach – studzienkach,
 na wysokości.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 6
Po zdobyciu zawodu technik
telekomunikacji absolwent technikum 
Zawód technik telekomunikacji
można zdobyć 
nie musi się dokształcać – w szkole
zdobył całą niezbędną wiedzę p
otrzebną mu do wykonywania zawodu.
także na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych lub w szkole policealnej.
tylko w technikum.
powinien być zmotywowany do
podnoszenia swoich kwalifikacji,
poszerzania wiedzy.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 6
Technik telekomunikacji
koncentruje się na zarządzaniu zespołem,
wykonanie czynności technicznych
pozostawia mniej wykwalifikowanym
pracownikom.
zajmuje się montażem i rozruchem
urządzeń sieci telekomunikacyjnych
oraz transmisyjnych.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.