W tym quizie poćwiczysz
rozwiązywanie zadań
tekstowych.
2
Q/2/MAT/3/16
EDUKACJA MATEMATYCZNA            Zadania tekstowe
Wpisz odpowiednie liczby, aby utworzyć działanie zgodne z treścią zadania.

Na 4 takich samych rabatach rosło 20

kwiatów.

Ile kwiatów rosło na jednej rabacie?

=
:
Wpisz odpowiednie liczby, aby utworzyć działanie zgodne z treścią zadania.

25 osób w klasie podzielono na

równych grup. 

Ile osób było w jednej grupie?

=
:
Wpisz odpowiednie liczby, aby utworzyć działanie zgodne z treścią zadania.

Ania miała 30 zł, a Tomek 3 razy mniej.

Ile pieniędzy miał Tomek?

=
:
Cieszę się, że poćwiczyłeś
rozwiązywanie zadań
tekstowych.