. test
Zegarmistrz
Quiz nr 4: Suwak

M/731106/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem zegarmistrza. Jest to zawód dla ludzi, którzy
są dokładni i sumienni, wykazują zainteresowanie mechaniką
urządzeń precyzyjnych. Niezbędne są również predyspozycje
techniczne i manualne, gdyż cały czas obsługuje się różne precyzyjne
narzędzia. Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem zegarmistrza. Jest to zawód dla ludzi, którzy
są dokładni i sumienni, wykazują zainteresowanie mechaniką
urządzeń precyzyjnych. Niezbędne są również predyspozycje
techniczne i manualne, gdyż cały czas obsługuje się różne precyzyjne
narzędzia. Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu
będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

 

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem zegarmistrza. Jest to zawód
dla ludzi, którzy są dokładni i sumienni, wykazują zainteresowanie
mechaniką urządzeń precyzyjnych. Niezbędne są również
predyspozycje techniczne i manualne, gdyż cały czas obsługuje się
różne precyzyjne narzędzia. Możesz brać pod uwagę ten zawód
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 

 Przejdź do kolejnego quizu!Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu
odpowiadają tym, które wykazywać powinien zegarmistrz.
Jest to zawód dla ludzi, którzy są dokładni i sumienni, wykazują
zainteresowanie mechaniką urządzeń precyzyjnych. Niezbędne są
również predyspozycje techniczne i manualne, gdyż cały czas
obsługuje się różne precyzyjne narzędzia. Uzyskany wynik może
wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych
wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!