. test
Opiekun osoby starszej (341202) 
Quiz nr 6: Połącz zdania
Z/341202/Q/PZ/6
Quiz nr: 6
Wiedza z zakresu psychologii 
i gerontologii 
Osoba pracująca w zawodzie opiekuna osoby starszej
nie jest przydatna w wykonywaniu 
zawodu opiekuna osoby starszej.
jest bardzo przydatna w wykonywaniu 
zawodu opiekuna osoby starszej.
powinna być niezrównoważona 
emocjonalnie, agresywna i niecierpliwa.
powinna być empatyczna, cierpliwa 
i zrównoważona emocjonalnie.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 6
Praca opiekuna osoby starszej 
Opiekun osoby starszej zawodowo zajmuje się 
wymaga umiejętności posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi. 
wymaga umiejętności nawiązywania 
i podtrzymywania kontaktów 
z podopiecznym. 
robieniem zakupów osobie chorej.
osobą w podeszłym wieku i pomaga
 jej w radzeniu sobie z codziennymi czynnościami.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 6
Do podstawowych zadań opiekuna osoby starszej należy
m. in. pomoc w utrzymaniu higieny 
osobistej podopiecznego, dbanie o jego 
stan zdrowia, karmienie.
m.in. przypisywanie odpowiednich leków osobie podopiecznej oraz przynoszenie 
jej codziennie kwiatów.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.