. test
Monter konstrukcji budowlanych
Quiz nr 4: Suwak

B/711102/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań 
związanych z zawodem montera konstrukcji budowlanych.
 Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie 
architekturą i budownictwem oraz lubią spędzać czas 
na otwartej przestrzeni mimo różnych warunków pogodowych. 
Niezbędne są również zainteresowania techniczne, 
gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny i narzędzia, 
często bardzo skomplikowane. Postaraj się znaleźć taki zawód, 
który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi 
zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań 
związanych z zawodem montera konstrukcji budowlanych. 
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie 
architekturą i budownictwem oraz lubią spędzać czas 
na otwartej przestrzeni mimo różnych warunków pogodowych. 
Niezbędne są również zainteresowania techniczne, 
gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny i narzędzia, 
często bardzo skomplikowane. Spróbuj poszukać zawodu, 
który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 
zainteresowań związanych z zawodem montera konstrukcji budowlanych. 
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie 
architekturą i budownictwem oraz lubią spędzać czas 
na otwartej przestrzeni mimo różnych warunków pogodowych.
Niezbędne są również zainteresowania techniczne, 
gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny i narzędzia, 
często bardzo skomplikowane. Możesz brać pod uwagę 
ten zawód w dalszych wyborach dotyczących 
Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu 
odpowiadają tym, które wykazywać powinien 
monter konstrukcji budowlanych. Jest to zawód dla ludzi, 
którzy wykazują zainteresowanie architekturą i budownictwem 
oraz lubią spędzać czas na otwartej przestrzeni mimo różnych warunków pogodowych. Niezbędne są również zainteresowania techniczne, 
gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny 
i narzędzia, często bardzo skomplikowane. 
Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę
 ten zawód w dalszych wyborach dotyczących 
Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!