. test
Operator maszyn leśnych (834105)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
R/834105/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie,
które nie jest zazwyczaj
wykorzystywane w pracy
operatora maszyn leśnych:
Quiz nr 5
PIŁA
SPALINOWA
PILARKA
DALMIERZ
ŁUPARKA
EMPATIA
PROFESJONALIZM
WYTRZYMAŁOŚĆ
SAMODZIELNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać zawód
operator maszyn leśnych:
STRÓJ
OCHRONNY
MORO
SKRZYNIA
Z NARZĘDZIAMI
LORNETKA
KOMPUTER
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż przedmiot,
z którym nie jest utożsamiany
operator maszyn leśnych:
HAŁAS
NADMIERNE
OBCIĄŻENIE
FIZYCZNE
PROMIENIOWANIE
JONIZUJĄCE
PRACA
NA WYSOKOŚCI
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż, który czynnik
szkodliwy dla zdrowia
nie występuje w zawodzie
operator maszyn leśnych:
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA
POLICEALNA
TECHNIKUM
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia
zdobycie zawodu
operator maszyn leśnych:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi