W tym quizie poćwiczysz
opisywanie zwierząt
 w języku angielskim.
1
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI    Zwierzęta
Q/1/JA/5/31
Kliknij na głośnik i posłuchaj przykładu.

Usłyszysz pytanie "Tell me about the giraffe".

Na ekranie zobaczysz treść odpowiedzi,

pojawi się napis, np: 

Odpowiedz na pytanie pełnym zdaniem, użyj słówka z ekranu.

Twoja odpowiedź powinna brzmieć: "It can run fast".

Potem usłyszysz prawidłową odpowiedź, żeby porównać

ją ze swoją.

Umiesz już opisywać
zwierzęta w języku
angielskim.