. test
Monter izolacji przemysłowych (712403)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/712403/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Monter izolacji przemysłowych 
zajmuje się sporządzaniem 
diagnozy izolacji.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. W toku kształcenia na kierunku 
monter izolacji przemysłowych uczniowie 
zdobywają wiedzę z zakresu rodzajów 
izolacji przemysłowych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Nadzorowanie wykonanych inwestycji
nie jest zadaniem zawodowym
montera izolacji przemysłowych.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Jednym z zadań montera izolacji 
przemysłowych jest konserwacja 
izolacji ognioochronnych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W pracy montera izolacji przemysłowych
nie występują czynniki szkodliwe 
zagrażające życiu czy zdrowiu. 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Monter izolacji przemysłowych 
musi umieć posługiwać się specjalistycznym 
sprzętem i narzędziami.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Monter izolacji przemysłowych zajmuje się sporządzaniem diagnozy izolacji.
2. W toku kształcenia na kierunku monter izolacji przemysłowych uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu rodzajów izolacji przemysłowych.
3. Nadzorowanie wykonanych inwestycji nie jest zadaniem zawodowym montera izolacji przemysłowych.
4. Jednym z zadań montera izolacji przemysłowych  
jest konserwacja izolacji ognioochronnych.  
5. W pracy montera izolacji przemysłowych nie występują czynniki szkodliwe zagrażające życiu czy zdrowiu. 
6. Monter izolacji przemysłowych musi umieć posługiwać się specjalistycznym sprzętem i narzędziami.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik