. test
B/834201/Q/SK/1
Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery           (834201) 
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
 Zasadnicza szkoła zawodowa:
 3 lata, kwalifikacja B.1, B.2
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna