. test
Technik urządzeń sanitarnych (311209)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
B/311209/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie,
które nie jest zazwyczaj
wykorzystywane w pracy
technika urządzeń sanitarnych:
Quiz nr 5
KLUCZ
FRANCUSKI
ZACISKARKA
DALMIERZ
ZGRZEWARKA
KOMUNIKATYWNOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
ZARADNOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż cechę,
która nie jest konieczna
do wykonywania zawodu
technik urządzeń sanitarnych:
SKLEP
HYDRAULICZNY
FIRMA
BUDOWLANA
BIURO
PROJEKTOWE
SKLEP
WIELOBRANŻOWY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż miejsce, gdzie
nie zawsze znajdzie pracę
technik urządzeń sanitarnych:
B.8
B.9
B.13
B.27
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż kwalifikację, której
zdobycie nie doprowadzi
do możliwości wykonywania
zawodu technika
urządzeń sanitarnych:
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA
POLICEALNA
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż szkołę,
w której można się kształcić
w zawodzie technik
urządzeń sanitarnych:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi