. test
Cieśla  (711501)     
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/711501/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Na stanowisku cieśli może pracować 
osoba, która ukończyła
kurs kwalifikacyjny.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Miejscem pracy cieśli są zazwyczaj 
firmy budowlane.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Cieśla, aby dobrze wykonywać 
swoją pracę powinien być 
empatyczny i wrażliwy.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Jednym z zadań zawodowych 
cieśli są remonty konstrukcji drewnianych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Na stanowisku cieśli 
nie jest wymagana znajomość 
rysunku technicznego.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Zręczność manualna jest cechą 
niezbędną w pracy na stanowisku cieśli.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Na stanowisku cieśli może pracować osoba, 
która ukończyła kurs kwalifikacyjny.
2. Miejscem pracy cieśli są zazwyczaj firmy budowlane.    
3. Cieśla, aby dobrze wykonywać swoją pracę 
powinien być empatyczny i wrażliwy.
4. Jednym z zadań zawodowych cieśli są remonty konstrukcji drewnianych.
5. Na stanowisku cieśli nie jest wymagana znajomość rysunku technicznego.
6. Zręczność manualna jest cechą niezbędną w pracy 
na stanowisku cieśli.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik