. test
Blacharz (721301)       Quiz nr 2: Ankieta
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/721301/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moje zainteresowania można określić jako
techniczne, konstrukcyjne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Mogę wykonywać pracę na wysokości.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem gotowy/a do bezwzględnego przestrzegania
w miejscu pracy przepisów BHP.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Umiem pracować według instrukcji, ale także potrafię
wykazać się kreatywnością i pomysłowością.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Cechami, które pomagają mi na co dzień są wytrwałość
oraz staranność.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Bez problemu wykonuję czynności wymagające precyzji
i sprawności manualnej.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Praca wymagająca dużej wytrzymałości fizycznej
to praca idealna dla mnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Chciałbym pracować 8 godzin dziennie w systemie zmianowym.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Wolę pracować z przedmiotami niż współpracować z ludźmi.
Zobacz swoje odpowiedzi
Wolę pracować z przedmiotami niż współpracować z ludźmi.
Chciałbym pracować 8 godzin dziennie w systemie zmianowym.
Praca wymagająca dużej wytrzymałości fizycznej to praca idealna dla mnie.
Bez problemu wykonuję czynności wymagające precyzji i sprawności manualnej.
Cechami, które pomagają mi na co dzień są wytrwałość oraz staranność.
Umiem pracować według instrukcji, ale także potrafię wykazać się kreatywnością i pomysłowością.
Jestem gotowy/a do bezwzględnego przestrzegania w miejscu pracy przepisów BHP.
Mogę wykonywać pracę na wysokości.
Moje zainteresowania można określić jako techniczne, konstrukcyjne.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi