. test
Monter nawierzchni kolejowej 
Quiz nr 4: Suwak

B/711603/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań związanych
z zawodem montera nawierzchni kolejowej. Jest to zawód dla ludzi,
którzy wykazują zainteresowania typowo techniczne, dla których
nie stanowiłaby problemu praca związana z posługiwaniem się
specjalistycznymi narzędziami, maszynami oraz sprzętem. W pracy tej
niezbędna jest również siła, sprawność i wytrzymałość fizyczna
oraz odporność na zmienne warunki pogodowe, ponieważ praca związana
 jest z noszeniem ciężkich materiałów i sprzętu, często w różnych warunkach pogodowych. Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań związanych
z zawodem montera nawierzchni kolejowej. Jest to zawód dla ludzi,
którzy wykazują zainteresowania typowo techniczne, dla których
nie stanowiłaby problemu praca związana z posługiwaniem się
specjalistycznymi narzędziami, maszynami oraz sprzętem. W pracy tej
niezbędna jest również siła, sprawność i wytrzymałość fizyczna
oraz odporność na zmienne warunki pogodowe, ponieważ praca związana
jest z noszeniem ciężkich materiałów i sprzętu, często w różnych warunkach pogodowych. Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem montera nawierzchni kolejowej.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowania typowo techniczne,
dla których nie stanowiłaby problemu praca związana z posługiwaniem się specjalistycznymi narzędziami, maszynami oraz sprzętem. W pracy tej
niezbędna jest również siła, sprawność i wytrzymałość fizyczna
oraz odporność na zmienne warunki pogodowe, ponieważ praca związana
jest z noszeniem ciężkich materiałów i sprzętu, często w różnych warunkach pogodowych. Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 

Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,
które wykazywać powinna monter nawierzchni kolejowej. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowania typowo techniczne, dla których
nie stanowiłaby problemu praca związana z posługiwaniem się
specjalistycznymi narzędziami, maszynami oraz sprzętem. W pracy tej
niezbędna jest również siła, sprawność i wytrzymałość fizyczna
oraz odporność na zmienne warunki pogodowe, ponieważ praca związana
jest z noszeniem ciężkich materiałów i sprzętu, często w różnych warunkach pogodowych. Uzyskany wynik może wskazywać, że możesz wziąć pod uwagę
ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!