. test
Opiekunka dziecięca (325905)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
Z/325905/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu opiekunki dziecięcej:
Quiz nr 5
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
SZKOŁA
POLICEALNA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA
PODSTAWOWA
SANATORIUM
PRZEDSZKOLE
DOM MAŁEGO
DZIECKA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż miejsce, w którym
opiekunka dziecięca raczej
nie znajdzie zatrudnienia:
PODZIELNOŚĆ
UWAGI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
EMPATIA
PERFEKCJONIZM
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód opiekunki dziecięcej:
ZNACZNA
WADA SŁUCHU
CHOROBY
OGRANICZAJĄCE
RUCHY RĄK
WADY WZROKU
DAJĄCE SIĘ
SKORYGOWAĆ
SZKŁAMI
PADACZKA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Zaznacz, co nie stanowi
przeciwwskazania
zdrowotnego do wykonywania
zawodu opiekunki dziecięcej:
ROZWIJANIE
WRAŻLIWOŚCI
ARTYSTYCZNEJ
DZIECKA
PIELĘGNOWANIE
DZIECKA
ZDROWEGO
WYCHOWANIE
I EDUKOWANIE
DZIECKA
ŚWIADCZENIE
USŁUG
OPIEKUŃCZYCH
OSOBOM STARSZYM
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż, która z podanych
czynności nie należy
do obowiązków
opiekunki dziecięcej:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi