W tym quizie poćwiczysz
rozwiązywanie zadań
tekstowych.
2
Q/2/MAT/3/7
EDUKACJA MATEMATYCZNA         Zadania tekstowe
Wybierz działanie, które pasuje do treści zadania.

Ania ma 18 zł, a Adam ma o 4 zł mniej.

Ile pieniędzy ma Adam?

18+4=22

18-4=14

Wybierz działanie, które pasuje do treści zadania.

Ania ma 17 lat, a Tola jest o 5 lat 

młodsza. Ile lat ma Tola?

17+5=22

17-5=12

Wybierz działanie, które pasuje do treści zadania.

W pudełku było 13 piłeczek.

Dołożono jeszcze 4 piłeczki.

Ile piłeczek jest teraz w pudełku?

13-4=9

13+4=17

Wybierz działanie, które pasuje do treści zadania.

Iga ma 7 zł, a Alek ma 9 zł.

Ile pieniędzy mają razem?

9-7=2

7+9=16

Wybierz działanie, które pasuje do treści zadania.

Na parkingu stało 7 samochodów.

Przyjechały jeszcze 4. 

Ile jest teraz samochodów na parkingu?

7-4=3

7+4=11

Wybierz działanie, które pasuje do treści zadania.

Na półce w sklepie było 13 zabawek.

Kupiono 4 z nich. Ile zabawek jest teraz

na półce w sklepie?

13+4=17

13-4=9

Wybierz działanie, które pasuje do treści zadania.

Franek ma 21 lat, a Zosia jest o 5 lat

starsza. Ile lat ma Zosia?

21-5=16

21+5=26

Wybierz działanie, które pasuje do treści zadania.

Ania zerwała 18 jabłek, a Bartek 

zerwał o 5 jabłek więcej. Ile jabłek

zerwał Bartek?

18-5=13

18+5=23

Cieszę się, że poćwiczyłeś
rozwiązywanie zadań
tekstowych.