. test
Technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
E/311302/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam typowo techniczne zainteresowania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię w wolnym czasie majsterkować.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować przez dłuższy czas w pozycji siedzącej.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię skupić się dłuższy czas na wykonaniu powierzonego mi zadania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać monotonne czynności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w trudnych sytuacjach.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem skrupulatny/a i uporządkowany/a.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Swoją kondycję fizyczną oceniam wysoko.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moje zainteresowania związane są z kolejnictwem
i energetyką.
Zobacz swoje odpowiedzi
Moje zainteresowania związane są z kolejnictwem i energetyką.
Swoją kondycję fizyczną oceniam wysoko.
Jestem skrupulatny/a i uporządkowany/a.
Dobrze radzę sobie w trudnych sytuacjach.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać monotonne czynności.
Potrafię skupić się dłuższy czas na wykonaniu powierzonego mi zadania. 
Mogę pracować przez dłuższy czas w pozycji siedzącej.
Lubię w wolnym czasie majsterkować.
Mam typowo techniczne zainteresowania.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi