. test
Opiekun osoby starszej (341202)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
Z/341202/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż miejsce, które
nie należy do miejsc pracy
opiekuna osoby starszej:
Quiz nr 5
ODDZIAŁ
GERIATRYCZNY
DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ
APTEKA
HOSPICJUM
ODWAGA
POCZUCIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
CIERPLIWOŚĆ
EMPATIA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Zaznacz cechę, która
nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać zawód
opiekun osoby starszej:
ZABURZONA
KOORDYNACJA
WZROKOWO-
-RUCHOWA
ZABURZENIA
DUŻEGO STOPNIA
NARZĄDU SŁUCHU
OGRANICZONA
ZRĘCZNOŚĆ RĄK
NOSZENIE
OKULARÓW
KOREKCYJNYCH
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Zaznacz, co nie stanowi
przeciwwskazania zdrowotnego
do wykonywania zawodu
opiekun osoby starszej:
TECHNIKUM
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
SZKOŁA
POLICEALNA
LICEUM
PROFILOWANE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż typ szkoły, w której
można uzyskać zawód
opiekun osoby starszej:
ARCHITEKTURA
KRAJOBRAZU
INFORMATYKA
ELEKTRONIKA
DIETETYKA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu opiekun osoby
starszej znacznie podniesie
swoje kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi