. test
Technik optyk (325302)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/325302/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. By zostać technikiem optykiem 
należy ukończyć 4-letnie technikum 
i zdać egzamin zawodowy.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik optyk powinien 
cechować się dokładnością, 
skrupulatnością i zaradnością.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik optyk to zawód 
wykonywany w pomieszczeniach 
i na zewnątrz.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. W pracy technika optyka występują 
czynniki szkodliwe. 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Upośledzenie umysłowe umiarkowane 
nie jest przeciwwskazaniem 
do wykonywania zawodu technika optyka.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Dobra koordynacja 
wzrokowo-ruchowa jest potrzebna
 w pracy technika optyka.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. By zostać technikiem optykiem należy ukończyć
4-letnie technikum i zdać egzamin zawodowy.
2. Technik optyk powinien cechować się dokładnością, skrupulatnością i zaradnością.
3. Technik optyk to zawód wykonywany 
w pomieszczeniach i na zewnątrz.
4. W pracy technika optyka występują czynniki 
szkodliwe.              
5. Upośledzenie umysłowe umiarkowane 
nie jest przeciwwskazaniem do wykonywania 
zawodu technika optyka.
6. Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa jest potrzebna 
w pracy technika optyka.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik