. test
Technik tyfloinformatyk (351204)
Quiz nr 5: Wykreślanka
E/351204/Q/W/5
Zagraj 
w WYKREŚLANKĘ 
i sprawdź swoje wiadomości 
związane 
z tym zawodem.
Znajdź ukryte wyrazy związane 
z tym zawodem.
Quiz nr: 5
{%licznik%} /6
Wiesz, jakich narzędzi 
używa się w tym zawodzie!
To dobrze, ponieważ 
przed wyborem zawodu 
trzeba się o nim 
jak najwięcej dowiedzieć.