EDUKACJA MUZYCZNA 
Słuchanie, przeżywanie i rozumienie muzyki
1
q/1/muz/1/6

W tym quizie poćwiczysz
rozpoznawanie dźwięków
pochodzących z otoczenia
na podstawie ich brzmienia.

Naciśnij na głośnik. Po wysłuchaniu nagrania ułóż nazwy
dźwięków w kolejności zgodnej z nagraniem.

1

2

3

4

5

Piorun
ptak
duży pies
deszcz
mały pies

Doskonale!