. test
Technik architektury krajobrazu
Quiz nr 4: Suwak

R/314202/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się  do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań 

związanych z technikiem architektury krajobrazu. Jest to zawód dla ludzi, 

którzy doceniają wartość pięknego otoczenia zwłaszcza ogrodów, 

parków i innych terenów zielonych. Technik architektury krajobrazu 

pracuje właśnie w celu upiększenia ogrodów i terenów zielonych. 

Ponadto w tym zawodzie bardzo istotna jest wiedza na temat 

potrzeb roślin ozdobnych, a także umiejętność ich właściwego 

pielęgnowania. Postaraj się znaleźć taki zawód, 

który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi 

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!
Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań 

związanych z zawodem technika architektury krajobrazu. 

Zawód ten jest dla ludzi, którzy doceniają wartość pięknego 

zagospodarowania terenów zielonych. Często bowiem pracują 

w ogrodach  i parkach wykonując prace pielęgnacyjne. 

Ponadto w tym zawodzie bardzo istotna jest wiedza 

na temat potrzeb roślin ozdobnych. Spróbuj poszukać zawodu, 

który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 

zainteresowań związanych z zawodem technika architektury krajobrazu.

 Jest to zawód dla ludzi, którzy doceniają wartość pięknego 

otoczenia zwłaszcza ogrodów, parków i innych terenów zielonych. 

Często bowiem pracują w ogrodach i parkach. Ponadto w ty zawodzie 

bardzo istotna jest wiedza na temat potrzeb roślin ozdobnych, 

a także umiejętności ich właściwego pielęgnowania. Pielęgnowania, 

które odpowiada potrzebom roślin takim jak: odpowiedni 

poziom nawodnienia, nasłonecznienia i właściwego podłoża. 

Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach 

dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 


Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu 

odpowiadają tym, które wykazywać powinien technik architektury 

krajobrazu. Zawód ten jest dla osób, które doceniają wartość pięknego zagospodarowania terenów zielonych. Często bowiem pracują 

w ogrodach i parkach wykonując prace pielęgnacyjne. 

Ponadto w tym zawodzie istotna jest wiedza na temat 

potrzeb roślin ozdobnych, a także umiejętności ich właściwego 

pielęgnowania. Jeśli lubisz rysować i projektować przestrzeń 

to może świadczyć o Twoich predyspozycjach do planowania 

i projektowania terenów zielonych. Uzyskany wynik może wskazywać, 

że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach 

dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!