. test
Elektromechanik pojazdów samochodowych (741203)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/741203/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie zawodu
elektromechanik pojazdów
samochodowych:
Quiz nr 5
SZKOŁA
POLICEALNA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
TECHNIKUM
OFIARNOŚĆ
WYTRZYMAŁOŚĆ
SPRAWNOŚĆ
MANUALNA
ZAINTERESOWANIA
TECHNICZNE
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż cechę, która nie jest
konieczna, aby dobrze
wykonywać zawód
elektromechanik pojazdów
samochodowych:
STACJE OBSŁUGI
POJAZDÓW
PRZEDSIĘBIORSTWA
SPEDYCYJNE
FABRYKI
SAMOCHODÓW
WARSZTATY
BLACHARSKIE
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Miejscem wykonywania
pracy przez elektromechanika pojazdów samochodowych
nie są:
NARAŻENIE
NA HAŁAS
I WIBRACJE
ZMIENNA
WILGOTNOŚĆ
POWIETRZA
W MIEJSCU PRACY
NARAŻENIE
NA DZIAŁANIE POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO
RYZYKO
UPADKU
Z WYSOKOŚCI
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Czynnikiem zagrażającym
zdrowiu podczas wykonywania
obowiązków zawodowych
przez elektromechanika
pojazdów samochodowych jest:
CZAS PRACY
ZALEŻNY OD
LICZBY ZLECEŃ
WYKONYWANIE
CZYNNOŚCI
RUTYNOWYCH
PRACA
W SYSTEMIE
ZMIANOWYM
PRACA W BLISKIM
KONTAKCIE Z DRUGIM
CZŁOWIEKIEM
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Które z określeń nie pasuje
do charakterystyki zawodu
elektromechanik pojazdów
samochodowych:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi