. test
Technik inżynierii środowiska i melioracji (311208)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
R/311208/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik inżynierii środowiska 
i melioracji w pracy posługuje się 
dokumentacją techniczną.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie 
ścieków mogą być potencjalnymi 
miejscami pracy technika inżynierii 
środowiska i melioracji.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik inżynierii środowiska 
i melioracji jest specjalistą, 
który potrafi ocenić stan wód, 
a także zagrożenie powodziowe. 
  
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Praca wykonywana przez technika
 inżynierii środowiska nie ma wpływu 
na środowisko naturalne.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Rowy melioracyjne służą do zbierania 
nadmiernej ilości wody z terenu
 i odprowadzania jej do rzeki lub zbiornika.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Właściwe nawadnianie pól 
uprawnych może być częścią 
obowiązków technika inżynierii 
środowiska i melioracji.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik inżynierii środowiska i melioracji w pracy posługuje się dokumentacją techniczną.
2. Stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków 
mogą być potencjalnymi miejscami pracy technika inżynierii środowiska i melioracji.
3. Technik inżynierii środowiska i melioracji 
jest specjalistą, który potrafi ocenić stan wód, 
a także zagrożenie powodziowe.                
4. Praca wykonywana przez technika inżynierii 
środowiska nie ma wpływu na środowisko naturalne.
5. Rowy melioracyjne służą do zbierania nadmiernej
ilości wody z terenu i odprowadzania jej do rzeki 
lub zbiornika.       
6. Właściwe nawadnianie pól uprawnych 
może być częścią obowiązków technika inżynierii środowiska  i melioracji.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik