W tym quizie
powtórzysz nazwy miesięcy
i pór roku.
2
Q/2/PRZ/3/18
EDUKACJA PRZYRODNICZA      Przyroda nieożywiona
Obrazek po lewej przedstawia LATO, przenieś na niego nazwy tych miesięcy, które Ci się z nim kojarzą.
STYCZEŃ
MAJ
CZERWIEC
LISTOPAD
LIPIEC
MARZEC
Obrazek po lewej przedstawia WIOSNĘ, przenieś na niego nazwy tych miesięcy, które Ci się z nią kojarzą.
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LISTOPAD
LIPIEC
GRUDZIEŃ
Dobrze znasz pory roku
i miesiące.