Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 166

sortuj według:

Tytuł Innowacyjny program nauczania - Włącz myślenie

Autor Małgorzata Skura, Michał Lisicki, Ewa Radanowicz, Hanna Olszańska, Jolanta Kulik

Opis Program Włącz myślenie to propozycja takiej organizacji procesu uczenia się, która sprzyja nie tylko przyswajaniu podanych w podstawie programowej treści, ale przede wszystkim temu, żeby dzieci już od najmłodszych lat uczyły się samodzielnego i krytycznego myślenia,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-024/13-00

Nazwa projektu "Włącz myślenie" - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego

Beneficjent (nazwa) Gmina Suchań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Suchań

Słowa kluczowe myślenie naukowe, doświadczenia, hipotezy, wnioski