Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 311

sortuj według:

Tytuł Broszura upowszechniająco-promująca projekt

Autor Marta Miłoń

Opis Broszura zawiera najważniejsze informacje o projekcie "Szybki start daje przewagę" - zamierzenia oraz cele, sposób realizacji, odbiorcy i uczestnicy projektu, realizatorzy. Broszura zawiera obszerny opis powstałych wytworów dla upowszechnienia korzystania z nich przez...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-159/13-00

Nazwa projektu Szybki start daje przewagę

Strona www projektu http://www.dajprzewage.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji w Łomiankach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe edukacja wczesnoszkolna, przedsiębiorczość, program, zabawa

Tytuł Platforma edukacyjna - Szybki start daje przewagę

Autor Praca zbiorowa

Opis „Szybki start” jest platformą przeznaczoną zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dla pierwszych będzie miejscem zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności poprzez ciekawą zabawę oraz rozwiązywanie emocjonujących zadań, dla drugich pomocnym narzędziem...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-159/13-00

Nazwa projektu Szybki start daje przewagę

Strona www projektu http://www.dajprzewage.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji w Łomiankach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe platforma, program, przedsiębiorczość, gra edukacja

Tytuł Ekologia krajobrazu - cz. II. Przewodnik metodyczny

Autor Maria Beczkiewicz, Iwona Piotrowska

Opis Publikacja zawierająca program oraz metodykę niezbędne na potrzeby realizacji zajęć w ramach przedmiotu "Ekologia krajobrazu".

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-281/12-00

Nazwa projektu Akademia talentów przyrodniczych - podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu "Ekologia krajobrazu"

Strona www projektu http://www.ekologia-krajobrazu.pl

Beneficjent (nazwa) Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe program, metodyka, ekologia krajobrazu, interdyscplinarność, TIK

Tytuł Program praktyki pedagogicznej dla specjalności logopedia

Autor Jolanta Góral-Półrola, Karol Bidziński, Stanisława Zakrzewska

Opis Celem głównym jest podniesienie jakości kształcenia nauczycieli prowadzonego przez WSETiNS na kierunku: PEDAGOGIKA, poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu praktyki pedagogicznej.

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-041/11-00

Nazwa projektu Nowe wychowanie we współczesnym przedszkolu i szkole podstawowej

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kielce

Słowa kluczowe program, praktyki

Tytuł Moja matematyka - nakładka indywidualizująca pracę z uczniem zdolnym, przeciętnym i z zaległościami. Klasa II i III gimnazjum

Autor Maria Gaik

Opis Nakładki tematyczne są rozszerzeniem programu nauczania „Moja matematyka”, w których proponuje się zwiększenie efektywności nauczania poprzez stosowanie zróżnicowanych zadań przeznaczonych dla uczniów z zaległościami, przeciętnych oraz zdolnych. Tak ujęte...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-149/12-00

Nazwa projektu Apetyt na przyszłość

Strona www projektu http://www.apetytnaprzyszlosc.pl/

Beneficjent (nazwa) Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Tarnobrzeg

Słowa kluczowe nakładka, program, matematyka, innowacje, indywidualizacja