Projekty

  • Tytuł "AS KOMPETENCJI"

    Numer POKL.03.03.04-00-109/09-00 Pokaż zasoby

  • Tytuł "E-akademia przyszłości"

    Numer POKL.03.03.04-00-129/08-00 Pokaż zasoby

  • Tytuł "Ekspresja talentów - integracja uczniów słyszących i niesłyszących w ZSI

    Numer POKL.03.03.04-00-025/09-00 Pokaż zasoby

  • Tytuł "Fizyka jest ciekawa"

    Numer POKL.03.03.04-00-129/09-00 Pokaż zasoby

  • Tytuł "Gimnastykując ciało - usprawniasz umysł"

    Numer POKL.03.03.04-00-052/09-00 Pokaż zasoby

  • Tytuł "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

    Numer POKL.03.03.04-00-008/09-00 Pokaż zasoby

  • Tytuł "Komputerowy Świat Wiedzy"

    Numer POKL.03.03.04-00-037/09-00 Pokaż zasoby

  • Tytuł "Maluch" program nauczania dla szkół podstawowych w ramach I etapu edukacyjnego

    Numer POKL.03.03.04-00-163/13-00 Pokaż zasoby

  • Tytuł "Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - MŁOKOZZ"

    Numer POKL.03.04.03-00-026/08-00 Pokaż zasoby

  • Tytuł "NCA - new competence and ability" - narzędzia i materiały metodyczne do badania kompetencji i zainteresowań osób dorosłych

    Numer POKL.03.04.03-00-099/13-00 Pokaż zasoby