Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 6

sortuj według:

Tytuł Raport końcowy z osiągnięcia rezultatów i produktów projektu "AS KOMPETENCJI"

Autor Redakcja

Opis Raport końcowy z osiągnięcia rezultatów i produktów projektu "AS KOMPETENCJI". Głównym celem projektu „AS KOMPETENCJI”, realizowanego od 1.10.2009 roku do 30.06.2013 roku był rozwój kompetencji kluczowych 1920 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw:...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-109/09-00

Nazwa projektu "AS KOMPETENCJI"

Strona www projektu http://askompetencji.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, liceum, matematyka, przedsiębiorczość, kompetencje,

Tytuł Rozwój kompetencji kluczowych w edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Autor Praca zbiorowa

Opis Zachodzące w Unii Europejskiej zmiany społeczne i gospodarcze niosą ze sobą nowe możliwości i nowe wyzwania. Europejczycy muszą na bieżąco uzupełniać swoje umiejętności zawodowe, jak i ogólne, pozwalające przystosować się do zachodzących zmian. Systematycznie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-109/09-00

Nazwa projektu "AS KOMPETENCJI"

Strona www projektu http://askompetencji.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, matematyka, przedsiębiorczość, liceum, kompetencje

Tytuł Konspekty zajęć rozwijających kompetencje przedsiębiorczości prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje przedsiębiorczości metodą projektów wraz ze szczegółowymi konspektami. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-109/09-00

Nazwa projektu "AS KOMPETENCJI"

Strona www projektu http://www.askompetencji.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe przedsiębiorczość, liceum, technikum, konspekt, metoda projektów

Tytuł Konspekty zajęć z matematyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów do prowadzenia zajęć z matematyki metodą projektów wraz ze szczegółowymi konspektami. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-109/09-00

Nazwa projektu "AS KOMPETENCJI"

Strona www projektu http://www.askompetencji.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe matematyka, liceum, konspekt, metoda projektów, technikum

Tytuł Konspekty zajęć z fizyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów wraz ze szczegółowymi konspektami do prowadzenia zajęć z fizyki metodą projektów. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-109/09-00

Nazwa projektu "AS KOMPETENCJI"

Strona www projektu http://www.askompetencji.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, liceum, konspekt, metoda projektów, doświadczenia