Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 828

sortuj według:

Tytuł Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu matematyki

Autor Joanna Samsel-Opalla

Opis Matematyka jest jedną z podstawowych nauk ścisłych, której stan wiedzy jest obecnie intensywnie rozbudowywany. Wiąże się to z jednej strony z oczywistą potrzebą lepszego zrozumienia i chęcią pogłębienia samej wiedzy teoretycznej, a z drugiej z koniecznością...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2008

Numer projektu POKL.03.03.04-00-124/08-00

Nazwa projektu Partnerzy w nauce

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Śląski w Katowicach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Katowice

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, matematyka

Tytuł Nowoczesna szkoła pełna innowacji - klasa III

Autor Katarzyna Pilczuk-Pawłowska, Barbara Przybylska-Matula, Sławomira Załęska

Opis Pakiet edukacyjny dla klasy 3 zakłada zastosowanie teorii wielorakich inteligencji, której ideą jest wzmacnianie „słabych” stron ucznia „mocnymi” stronami (inteligencje wiodące), poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy. Dostosowanie treści programu opiera się...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-112/13-00

Nazwa projektu Nowoczesna szkoła pełna innowacji

Beneficjent (nazwa) Navigator International sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe matematyka, edukacja wczesnoszkolna, TIK, technologie informacyjno-komunikacyjne

Tytuł Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu matematyki

Redaktor Joanna Samsel-Opalla

Opis Kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo ważne. Zakresy wielu spośród nich częściowo się pokrywają i są powiązane, aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej. Dobre opanowanie podstawowych umiejętności językowych, czytania, pisania,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2008

Numer projektu POKL.03.03.04-00-111/08-00

Nazwa projektu Aktywny w szkole-Aktywny w życiu

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Śląski w Katowicach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Katowice

Słowa kluczowe warsztaty, matematyka, kompetencje kluczowe

Tytuł Dokumentacja wykładu specjalnego - edycja 2

Autor Tomas Ocetkiewicz

Opis Dokumentacja wykładu specjalnego (eksperckiego) "Technologia Arduino w prototypowaniu". Wykład został przygotowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w drugiej edycji konkursu uczelnianego.

Numer konkursu 2/POKL?3.3.4?2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-160/12-00

Nazwa projektu Zintegrowany program nauczania matematyki, fizyki oraz informatyki - nowe wyzwania w edukacji

Strona www projektu http://www.nwe.byd.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Bydgoszcz

Słowa kluczowe wykład specjalny, szkoły ponadgimnazjalne, matematyka, fizyka, informatyka

Tytuł Moja matematyka - nakładka indywidualizująca pracę z uczniem zdolnym, przeciętnym i z zaległościami. Klasa II i III gimnazjum

Autor Maria Gaik

Opis Nakładki tematyczne są rozszerzeniem programu nauczania „Moja matematyka”, w których proponuje się zwiększenie efektywności nauczania poprzez stosowanie zróżnicowanych zadań przeznaczonych dla uczniów z zaległościami, przeciętnych oraz zdolnych. Tak ujęte...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-149/12-00

Nazwa projektu Apetyt na przyszłość

Strona www projektu http://www.apetytnaprzyszlosc.pl/

Beneficjent (nazwa) Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Tarnobrzeg

Słowa kluczowe nakładka, program, matematyka, innowacje, indywidualizacja