Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 213

sortuj według:

Tytuł Raport z ewaluacji praktyk pedagogicznych

Autor Agata Łukasiewicz

Opis Raport z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w 2013 roku na próbie pierwszych uczestników projektu.

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-163/10-00

Nazwa projektu Praktyki pedagogiczne gwarantem skutecznego kształcenia przyszłych nauczycieli

Strona www projektu http://praktyki.pedagogiczne.janski.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe ewaluacja, raport, program praktyk

Tytuł Raport z badania ewaluacyjnego

Autor Agata Łukasiewicz

Opis Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach projektu „Praktyki pedagogiczne gwarantem skutecznego kształcenia przyszłych nauczycieli”, realizowanego przez warszawski Wydział Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego przy partnerstwie Miasta Stołecznego...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-163/10-00

Nazwa projektu Praktyki pedagogiczne gwarantem skutecznego kształcenia przyszłych nauczycieli

Strona www projektu http://praktyki.pedagogiczne.janski.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe ewaluacja, raport

Tytuł Raport z badań ewaluacyjnych z grudnia 2014

Autor Bogdan Ciechomski

Opis Raport przedstawia ocenę organizacji i przebiegu projektu przez jego uczestników i pracowników.

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-163/10-00

Nazwa projektu Praktyki pedagogiczne gwarantem skutecznego kształcenia przyszłych nauczycieli

Strona www projektu http://praktyki.pedagogiczne.janski.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe ewaluacja, raport

Tytuł Raport z badań ewaluacyjnych z maja 2014

Autor Bogdan Ciechomski

Opis Raport zawiera informacje na temat oceny organizacji i przebiegu projektu przez beneficjentów i pracowników.

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-163/10-00

Nazwa projektu Praktyki pedagogiczne gwarantem skutecznego kształcenia przyszłych nauczycieli

Strona www projektu http://praktyki.pedagogiczne@janski.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe ewaluacja, raport

Tytuł Raport z ewaluacji projektu

Autor Agnieszka Wołyńska

Opis Raport końcowy z ewaluacji projektu "Przyroda w 4 odsłonach. Wdrożenie innowacyjnych programów nauczania w gimnazjach"

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/12-00

Nazwa projektu Przyroda w 4 odsłonach. Wdrożenie innowacyjnych programów nauczania w gimnazjach

Strona www projektu http://www.4odslony.pl

Beneficjent (nazwa) DGA S.A., Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, podsumowanie, gimnazjum, projekt