Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 318

sortuj według:

Tytuł Innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej "Szybki start daje przewagę"

Autor Katarzyna Lotkowska, Małgorzata Mościńska

Opis Projekt „Szybki start daje przewagę” w swoich głównych założeniach zakłada wcielenie podstaw przedsiębiorczości do treści kształcenia I etapu edukacyjnego poprzez wykorzystanie metody projektowej w pracy dydaktycznej oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-159/13-00

Nazwa projektu Szybki start daje przewagę

Strona www projektu http://www.dajprzewage.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji w Łomiankach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, edukacja wczesnoszkolna, metoda projektu, przedsiębiorczość, gra interaktywna

Tytuł Umiem uczyć się. Innowacyjny program edukacji wczesnoszkolnej w klasach II-III szkoły podstawowej

Autor Praca zbiorowa

Opis Program „Umiem uczyć się – II” przewiduje pracę z uczniem, którego potencjał został rozpoznany w pierwszym roku nauki. Był to czas, który pozwolił wskazać te obszary rozwoju ucznia jakie należy poddać stymulacji. Znacie już Państwo silne strony swoich...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-066/09-00

Nazwa projektu Uwaga! Sposób na sukces

Strona www projektu http://www.uwaga.ydp.com.pl/

Beneficjent (nazwa) Young Digital Planet S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gdynia

Słowa kluczowe program innowacyjny, program nauczania, edukacja wczesnoszkolna

Tytuł Program podyplomowych studiów pedagogicznych - z załącznikami

Autor Praca zbiorowa

Opis Podyplomowe studia pedagogiczne ukierunkowane są na uzyskanie przez absolwentów: − uprawnień pedagogicznych do nauczania w szkołach, w tym szczególnie przygotowujących do nauczania przedmiotów zawodowych, − zwiększenie kompetencji językowych, − zwiększenie...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.2/08

Numer projektu POKL.03.03.02-00-015/08-00

Nazwa projektu Z gospodarki do edukacji - studia podyplomowe

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Zamość

Słowa kluczowe studia pedagogiczne, program nauczania, studia podyplomowe

Tytuł 4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach 1-3

Autor Małgorzata Szukała

Opis Głównym celem programu jest rozwijanie zdolności myślenia wyższego rzędu, rozwój kreatywności i umiejętności współpracy w grupie dzieci w klasach 1-3. W publikacji podkreślono rolę pytań wyższego rzędu (HOT) w rozwijaniu myślenia kreatywnego uczniów. Rozdział...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-056/13-00

Nazwa projektu 4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III w Wielkopolsce

Strona www projektu http://www.program.4elt.pl/

Beneficjent (nazwa) 4ELT Anna Gębska-Suska, Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe program nauczania, współpraca w grupie, pytania HOT

Tytuł Platforma internetowa projektu "Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących"

Autor Krzysztof Winnicki

Opis Platforma internetowa projektu "Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących" umożliwia: zamieszczanie powstałych w ramach projektu materiałów cząstkowych, zgłaszanie uwag przez ekspertów, kontakt zalogowanych użytkowników między sobą;...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK