Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 182

sortuj według:

Tytuł Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne z mechatroniki w opinii przyszłych kadr nauczycielskich

Autor Jarosława Lach

Opis Treść wykładu-prelekcji wygłoszonej na seminarium poświęconym innowacyjnym programom nauczania „Zajęcia techniczne z implementacją mechatroniki” oraz „Mechatronika”.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-253/12-00

Nazwa projektu Mechatronika jako praktyczne zastosowanie innowacyjnej myśli i działań uczniów gimnazjów dla edukacji i budowy przyszłych kadr inżynieryjno-technicznych

Beneficjent (nazwa) Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Toruń

Słowa kluczowe innowacyjny program, mechatronika, nauczyciele, kadra

Tytuł Raport z badania ewaluacyjnego projektu

Autor Ireneusz Niećko

Opis Raport podsumowujący badania ewaluacyjne projektu "Staże podstawą kształcenia zawodowego"

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3

Numer projektu POKL.03.04.03.00-210/11-00

Nazwa projektu Staże podstawą kształcenia zawodowego

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe raport, badanie, ewaluacja, staże, nauczyciele

Tytuł Program stażu dla branży turytsycznej

Autor Beata Sienicka, Aldona Nowacka

Opis Celem stażu jest uczestnictwo nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, w stażach wg opracowanego programu stażu, a tym samym umacnianie więzi pomiędzy szkołami a przedsiębiorstwami. Umożliwi to: zapoznanie się z najnowszymi...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-210/11-00

Nazwa projektu Staże podstawą kształcenia zawodowego

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe turystyka, program, staż, nauczyciele, zawodowy

Tytuł Program stażu dla branży ogrodnictwo i agrobiznes

Autor Tomasz Pągowski, Aneta Rosochacka

Opis Celem stażu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w sposób niestereotypowy i równościowy, który umożliwia włączenie w równym stopniu kobiet i mężczyzn do każdego rodzaju zajęć(komputery, obsługa techniczna,). Nauczyciele/ nauczycielki powinni być...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-210/11-00

Nazwa projektu Staże podstawą kształcenia zawodowego

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe ogrodnictwo, agrobiznes, program, staż, nauczyciele

Tytuł Program stażu dla branży mechaniczno-samochodowej

Autor Andrzej Lipski, Marek Lewoniec

Opis Celem głównym stażu jest możliwość odbycia 80–cio godzinnych staży przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zakładach naprawczych oraz innych instytucjach związanych z techniką...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-210/11-00

Nazwa projektu Staże podstawą kształcenia zawodowego

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program, staż, mechanika samochodowa, nauczyciele