Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 730

sortuj według:

Tytuł Innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej "Szybki start daje przewagę"

Autor Katarzyna Lotkowska, Małgorzata Mościńska

Opis Projekt „Szybki start daje przewagę” w swoich głównych założeniach zakłada wcielenie podstaw przedsiębiorczości do treści kształcenia I etapu edukacyjnego poprzez wykorzystanie metody projektowej w pracy dydaktycznej oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-159/13-00

Nazwa projektu Szybki start daje przewagę

Strona www projektu http://www.dajprzewage.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji w Łomiankach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, edukacja wczesnoszkolna, metoda projektu, przedsiębiorczość, gra interaktywna

Tytuł Broszura upowszechniająco-promująca projekt

Autor Marta Miłoń

Opis Broszura zawiera najważniejsze informacje o projekcie "Szybki start daje przewagę" - zamierzenia oraz cele, sposób realizacji, odbiorcy i uczestnicy projektu, realizatorzy. Broszura zawiera obszerny opis powstałych wytworów dla upowszechnienia korzystania z nich przez...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-159/13-00

Nazwa projektu Szybki start daje przewagę

Strona www projektu http://www.dajprzewage.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji w Łomiankach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe edukacja wczesnoszkolna, przedsiębiorczość, program, zabawa

Tytuł Umiem uczyć się. Innowacyjny program edukacji wczesnoszkolnej w klasach II-III szkoły podstawowej

Autor Praca zbiorowa

Opis Program „Umiem uczyć się – II” przewiduje pracę z uczniem, którego potencjał został rozpoznany w pierwszym roku nauki. Był to czas, który pozwolił wskazać te obszary rozwoju ucznia jakie należy poddać stymulacji. Znacie już Państwo silne strony swoich...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-066/09-00

Nazwa projektu Uwaga! Sposób na sukces

Strona www projektu http://www.uwaga.ydp.com.pl/

Beneficjent (nazwa) Young Digital Planet S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gdynia

Słowa kluczowe program innowacyjny, program nauczania, edukacja wczesnoszkolna

Tytuł Nowoczesna szkoła pełna innowacji - klasa III

Autor Katarzyna Pilczuk-Pawłowska, Barbara Przybylska-Matula, Sławomira Załęska

Opis Pakiet edukacyjny dla klasy 3 zakłada zastosowanie teorii wielorakich inteligencji, której ideą jest wzmacnianie „słabych” stron ucznia „mocnymi” stronami (inteligencje wiodące), poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy. Dostosowanie treści programu opiera się...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-112/13-00

Nazwa projektu Nowoczesna szkoła pełna innowacji

Beneficjent (nazwa) Navigator International sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe matematyka, edukacja wczesnoszkolna, TIK, technologie informacyjno-komunikacyjne

Tytuł Rozwijanie w dzieciach zainteresowań czytelniczych

Autor Agata Bańka

Opis Głównym celem rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci jest popularyzowanie czytelnictwa jako jednej metody samokształcenia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Dzięki czytaniu dzieci poszerzają wiadomości o otaczającym go świecie, wzbogacają swoje...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-092/10-00

Nazwa projektu Praktyka czyni mistrza!

Strona www projektu http://praktyki.swsz.katowice.pl

Beneficjent (nazwa) Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. J. Ziętka w Katowicach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Katowice

Słowa kluczowe dziecko, nawyk, czytanie, edukacja wczesnoszkolna