Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 196

sortuj według:

Tytuł "Zamek" - scenariusz szkolenia w zakresie wykorzystania narzędzi projektu do diagnozy predyspozycji zawodowych

Autor Danuta Piróg

Opis Zamek - scenariusze szkolenia w zakresie wykorzystania narzędzi projektu ZAMEK do diagnozy predyspozycji zawodowych stworzone zostały w celu przygotowania uczestników (od strony merytorycznej i dydaktycznej) do prowadzenia szkoleń kaskadowych w zakresie praktycznego...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-057/13-00

Nazwa projektu Poznaj swoje predyspozycje zawodowe

Strona www projektu http://www.e-ZAMEK.pl

Beneficjent (nazwa) Nowa Era sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe zamek, scenariusz, szkolenia, narzędzia, predyspozycje

Tytuł Propozycje scenariuszy zajęć w ramach trzech żywiołów

Autor Praca zbiorowa

Opis Wyniki badań fokusowych przeprowadzonych w ramach projektu „Ekologia” dotyczyły między innymi opinii nauczycieli na temat ich potrzeb w zakresie pracy metodą projektu edukacyjnego. Z badań tych wynika, że jednym z oczekiwań nauczycieli są propozycje scenariuszy...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-042/10-00

Nazwa projektu Projekt EKOLOGIA - innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu

Strona www projektu https://www.innowacyjnyekolog.pl

Beneficjent (nazwa) Dobre Kadry. Centrum Badawczo-Szkoleniowe sp. z o.o. we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wroclaw

Słowa kluczowe scenariusz, ziemia, woda, powietrze

Tytuł What are you wearing today? I'm wearing t-shirt and trousers. Słownictwo związane z ubraniami. Wprowadzenie elementów czasu Present Continiuous - I'm wearing…

Autor Zdzisława Zacłona, Małgorzata Olszyńska, Danuta Sowa-Chochorowska

Opis Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą poznawać nowe słownictwo oraz nabywać umiejętności komunikowania się w języku angielskim. LEGENDA (wyjaśnienie oznaczeń): K1, K2, K3 - zasoby dedykowane dla klas, odpowiednio: 1, 2 i 3. TU - tematy uniwersalne, zasoby...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://www.usu.piwniczna.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe scenariusz, lekcja, słownictwo, język angielski, komunikacja

Tytuł Scenariusze do lekcji prowadzonych przez studentów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zbiór scenariuszy przygotowywanych przez studentów do prowadzonych lekcji przyrody na tematy wskazane przez nauczyciela – szkolnego opiekuna praktyk. Mają one pełnić funkcję materiałów instruktażowych dla kolejnych studentów uczestniczących w praktykach i...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-006/11-00

Nazwa projektu Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela wspomamgane internetowym systemem kształcenia. Przyroda w praktyce szkolnej.

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe konspekt lekcj, scenariusz, przyroda

Tytuł Ćwiczenia spostrzegawczości

Autor Zdzisława Zacłona, Małgorzata Olszyńska, Danuta Sowa-Chochorowska

Opis Zestaw ćwiczeń usprawniających spostrzegawczość. LEGENDA (wyjaśnienie oznaczeń): K1, K2, K3 - zasoby dedykowane dla klas, odpowiednio: 1, 2 i 3. TU - tematy uniwersalne, zasoby dla edukacji wczesnoszkolnej nie przypisane do konkretnej klasy. C - struktura obudowy...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://www.usu.piwniczna.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe lekcja, ćwiczenia, spostrzegawczość, scenariusz, doskonalenie