Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 357

sortuj według:

Tytuł Optymalizacja konstrukcji szkolnych zestawów mechatronicznych w oparciu o doświadczenia projektowe

Autor Mateusz Delong

Opis Treść wykładu-prelekcji wygłoszonej na seminarium poświęconym innowacyjnym programom nauczania „Zajęcia techniczne z implementacją mechatroniki” oraz „Mechatronika”.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-253/12-00

Nazwa projektu Mechatronika jako praktyczne zastosowanie innowacyjnej myśli i działań uczniów gimnazjów dla edukacji i budowy przyszłych kadr inżynieryjno-technicznych

Beneficjent (nazwa) Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Toruń

Słowa kluczowe innowacyjny, mechatronika, konstrukcje, roboty

Tytuł Platforma internetowa projektu "Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących"

Autor Krzysztof Winnicki

Opis Platforma internetowa projektu "Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących" umożliwia: zamieszczanie powstałych w ramach projektu materiałów cząstkowych, zgłaszanie uwag przez ekspertów, kontakt zalogowanych użytkowników między sobą;...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK

Tytuł Repozytorium projektu "Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Autor Katarzyna Pobiega

Opis W repozytorium projektu "Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących" zawarto: opis dobrych praktyk w ramach wdrażania innowacyjnego programu nauczania, metod i materiałów dydaktycznych w zakresie kształcenia matematyki; materiały...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK

Tytuł Broszura dla uczestników VI Ogólnopolskiej Konferencji Geogebry podsumowującej projekt Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Autor Praca zbiorowa

Opis Broszura informacyjna dla uczestników VI Ogólnopolskiej Konferencji GeoGebry podsumowującej projekt "Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących". Broszura prezentuje program nauczania oraz materiały dydaktyczne powstałe w projekcie.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK

Tytuł Raport z badań ankietowych wśród nauczycieli po wdrożeniu innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Autor Agata Zabłocka- Bursa

Opis Badanie w zakresie efektywności oraz funkcjonalności innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących. Badani byli nauczyciele z 8 liceów ogólnokształcących, w których przez rok pilotażowo wdrażano innowacyjny program nauczania.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK