Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 179

sortuj według:

Tytuł 4ELT English for third graders

Autor Praca zbiorowa

Opis Zbiór scenariuszy 64 lekcji języka angielskiego w klasie 3. Dla łatwości korzystania scenariusze zapisano w formie map myśli.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-056/13-00

Nazwa projektu 4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III w Wielkopolsce

Strona www projektu http://www.program.4elt.pl/

Beneficjent (nazwa) 4ELT Anna Gębska-Suska, Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe język angielski, scenariusze, mapy mysli

Tytuł 4ELT English for first graders

Autor Praca zbiorowa

Opis Zbiór scenariuszy 62 lekcji języka angielskiego w klasie 1. Dla łatwości korzystania scenariusze zapisano w formie Map myśli.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-056/13-00

Nazwa projektu 4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III w Wielkopolsce

Strona www projektu http://www.program.4elt.pl/

Beneficjent (nazwa) 4ELT Anna Gębska-Suska, Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe język angielski, scenariusze, Mapy myśli

Tytuł Trzy plany dydaktyczne nauczania języka angielskiego w kl. I-III „4ELT English for grades I-III”

Autor Praca zbiorowa

Opis Trzy plany dydaktyczne, zawierające szczegółowy rozkład materiału j. angielskiego w klasach I-III oraz opis najbardziej skutecznych i atrakcyjnych metod.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-056/13-00

Nazwa projektu 4ELT Innowacyjny zintegrowany program nauczania w klasach I-III w Wielkopolsce

Strona www projektu http://www.program.4elt.pl/

Beneficjent (nazwa) 4ELT Anna Gębska-Suska, Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe 4ELT plan dydaktyczny, język angielski, szkoła podstawowa

Tytuł What are you wearing today? I'm wearing t-shirt and trousers. Słownictwo związane z ubraniami. Wprowadzenie elementów czasu Present Continiuous - I'm wearing…

Autor Zdzisława Zacłona, Małgorzata Olszyńska, Danuta Sowa-Chochorowska

Opis Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą poznawać nowe słownictwo oraz nabywać umiejętności komunikowania się w języku angielskim. LEGENDA (wyjaśnienie oznaczeń): K1, K2, K3 - zasoby dedykowane dla klas, odpowiednio: 1, 2 i 3. TU - tematy uniwersalne, zasoby...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://www.usu.piwniczna.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe scenariusz, lekcja, słownictwo, język angielski, komunikacja

Tytuł It's sunny today - utrwalenie i rozszerzenie słownictwa związanego z warunkami pogodowymi

Autor Zdzisława Zacłona, Małgorzata Olszyńska, Danuta Sowa-Chochorowska

Opis Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą poznawać nowe słownictwo oraz kształtować postawy pro edukacyjne. LEGENDA (wyjaśnienie oznaczeń): K1, K2, K3 - zasoby dedykowane dla klas, odpowiednio: 1, 2 i 3. TU - tematy uniwersalne, zasoby dla edukacji wczesnoszkolnej...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://www.usu.piwniczna.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe lekcja, słownictwo, postawy proedukacyjne, język angielski