Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 287

sortuj według:

Tytuł Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu przedsiębiorczości

Autor Stanisława Mielimąka

Opis Termin „kompetencja” jest w literaturze rozmaicie rozumiany. Prawdę mówiąc, ilu autorów, tyle definicji tego pojęcia. Kompetencje najczęściej pojmowane są jako dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalające realizować określone zadania...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2008

Numer projektu POKL.03.03.04-00-124/08-00

Nazwa projektu Partnerzy w nauce

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Śląski w Katowicach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Katowice

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, przedsiębiorczość

Tytuł Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu matematyki

Autor Joanna Samsel-Opalla

Opis Matematyka jest jedną z podstawowych nauk ścisłych, której stan wiedzy jest obecnie intensywnie rozbudowywany. Wiąże się to z jednej strony z oczywistą potrzebą lepszego zrozumienia i chęcią pogłębienia samej wiedzy teoretycznej, a z drugiej z koniecznością...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2008

Numer projektu POKL.03.03.04-00-124/08-00

Nazwa projektu Partnerzy w nauce

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Śląski w Katowicach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Katowice

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, matematyka

Tytuł Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu fizyki

Autor Jerzy Jarosz

Opis Celem modułu jest dostarczenie nauczycielowi nowoczesnego narzędzia edukacji interaktywnej jakim jest System Indywidualnej Odpowiedzi (PRS) oraz wdrożenie go w efektywne wykorzystywanie możliwości tego systemu. Stosowanie Systemu PRS jest nie tylko doskonałą metodą...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2008

Numer projektu POKL.03.03.04-00-124/08-00

Nazwa projektu Partnerzy w nauce

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Śląski w Katowicach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Katowice

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, fizyka

Tytuł Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu biologii

Autor Marek Kaczmarzyk

Opis Biologia, jako dyscyplina naukowa, stanowi specyficzny składnik współczesnej kultury. Jest przedmiotem szkolnym, ale jest także specyficznym kontekstem, który decyduje o znaczeniu wielu bieżących faktów z życia społecznego, naukowego, politycznego, a nawet świata...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2008

Numer projektu POKL.03.03.04-00-124/08-00

Nazwa projektu Partnerzy w nauce

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Śląski w Katowicach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Katowice

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, biologia

Tytuł Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu matematyki

Redaktor Joanna Samsel-Opalla

Opis Kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo ważne. Zakresy wielu spośród nich częściowo się pokrywają i są powiązane, aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej. Dobre opanowanie podstawowych umiejętności językowych, czytania, pisania,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2008

Numer projektu POKL.03.03.04-00-111/08-00

Nazwa projektu Aktywny w szkole-Aktywny w życiu

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Śląski w Katowicach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Katowice

Słowa kluczowe warsztaty, matematyka, kompetencje kluczowe