Projekty

 • Tytuł "NEWTON TEŻ BYŁ UCZNIEM – program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego"

  Numer POKL.03.03.04-00-113/09-00 Pokaż zasoby

 • Tytuł "Opracowanie i wdrożenie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych"

  Numer POKL.03.03.04-00-250/09-00 Pokaż zasoby

 • Tytuł "Otwarta droga w przyszłość- od innowacji do samodzielności"

  Numer POKL.03.03.04-00-055/09-00 Pokaż zasoby

 • Tytuł "Rozwój młodzieży przyszłością Polski"

  Numer POKL.03.03.04-00-254/09-00 Pokaż zasoby

 • Tytuł "Staś i Zosia w szkole" - innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu

  Numer POKL.03.03.04-00-019/13-00 Pokaż zasoby

 • Tytuł "Włącz myślenie" - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego

  Numer POKL.03.03.04-00-024/13-00 Pokaż zasoby

 • Tytuł "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

  Numer POKL.03.03.04-00-118/09-00 Pokaż zasoby

 • Tytuł "Z peryferii do centrum"

  Numer POKL.03.03.04-00-097/09-00 Pokaż zasoby

 • Tytuł "Zrozumieć matematykę" - innowacyjny program nauczania szkół podstawowych

  Numer POKL.03.03.04-00-358/12-00 Pokaż zasoby

 • Tytuł 1Proba

  Numer POKL.03.04.03-00-031/99-00 Pokaż zasoby