Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 5

sortuj według:

Tytuł Komplet materiałów metodycznych – z II konferencji

Autor Antoni Wójcik, Marek Sobczak, Jarosław Wojciech Kłos, Małgorzata Bartoszewicz, Wojciech Kowalewski, Eliza Rybska,

Opis Sprawy organizacyjne i merytoryczne dotyczące realizacji projektu Newton też był uczniem - program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-113/09-00

Nazwa projektu "NEWTON TEŻ BYŁ UCZNIEM – program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego"

Strona www projektu http://newton.amu.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe program, działania informacyjne, podsumowanie

Tytuł Komplet materiałów metodycznych

Autor Antoni Wójcik, Izabela Szafrańska, Marek Saleniuk, Marek Sobczak, Eliza Rybska

Opis Sprawy organizacyjne i merytoryczne dotyczące realizacji projektu Newton też był uczniem - program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-113/09-00

Nazwa projektu "NEWTON TEŻ BYŁ UCZNIEM – program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego"

Strona www projektu http://newton.amu.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe realizacja projektu, procedury konkursu, idea interdyscyplinarnego programu

Tytuł Drugi (końcowy) raport z ewaluacji projektu

Autor Grażyna Ratajczak-Wójcik

Opis Celem ewaluacji jest ocena efektywności projektu, a w szczególności kontrola osiągnięcia rezultatów miękkich. W projekcie założono następujące rezultaty miękkie: - rozbudzenie zainteresowań naukami matematyczno-przyrodniczymi wśród 360 uczniów objętych programem...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-113/09-00

Nazwa projektu "NEWTON TEŻ BYŁ UCZNIEM – program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego"

Strona www projektu http://newton.amu.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe raport, ewaluacja

Tytuł Pierwszy raport z ewaluacji projektu

Autor Grażyna Ratajczak-Wójcik

Opis Celem ewaluacji jest ocena efektywności projektu, a w szczególności kontrola osiągnięcia rezultatów miękkich. W projekcie założono następujące rezultaty miękkie: - rozbudzenie zainteresowań naukami matematyczno-przyrodniczymi wśród 360 uczniów objętych programem...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-113/09-00

Nazwa projektu "NEWTON TEŻ BYŁ UCZNIEM – program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego"

Strona www projektu http://newton.amu.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe raport z ewaluacji

Tytuł Program realizacji zajęć pozalekcyjnych - program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego

Autor Praca zbiorowa

Opis Konstrukcję programu oparto na trzech tematach wiodących, po jednym temacie na każdy rok szkolny. W klasie I tematem wiodącym jest WODA, w klasie II - EKOSYSTEM, a w klasie III EWOLUCJA. Są to pojęcia na tyle szerokie, że każda z nauk matematyczno-przyrodniczych...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-113/09-00

Nazwa projektu "NEWTON TEŻ BYŁ UCZNIEM – program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego"

Strona www projektu http://newton.amu.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe woda ekosystem ewolucja nauki matematyczno-przyrodnicze