Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 5

sortuj według:

Tytuł Raport końcowy z osiągnięcia rezultatów i produktów projektu „z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat !!!”

Autor Praca zbiorowa

Opis Jest to raport końcowy z osiągniętych rezultatów i produktów projektu "Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością Zdobywamy Świat!!1". Celem tego raportu jest podsumowanie stopnia osiągnięcia rezultatów i produktów, określonych we wniosku o dofinansowanie.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe raport, gimnazjum, projekt, kompetencje, wyniki

Tytuł Kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Autor Małgorzata Abelite, Paweł Baran, Kamila Dębińska, Andrzej Łuc

Opis Zachodzące w Unii Europejskiej zmiany społeczne i gospodarcze niosą ze sobą nowe możliwości i nowe wyzwania. Europejczycy muszą na bieżąco uzupełniać swoje umiejętności, zarówno zawodowe, jak i ogólne, pozwalające przystosować się do zachodzących zmian....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://www.kompetencje.gimnazja.eduportal.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, matematyka, przedsiębiorczość, gimnazjum, kompetencje kluczowe

Tytuł Konspekty zajęć rozwijających kompetencje przedsiębiorczości prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje przedsiębiorczości metodą projektów wraz ze szczegółowymi konspektami. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe przedsiębiorczość, gimnazjum, konspekt, metoda projektów,

Tytuł Konspekty zajęć z matematyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów wraz ze szczegółowymi konspektami do prowadzenia zajęć z matematyki metodą projektów. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe matematyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów

Tytuł Konspekty zajęć z fizyki prowadzonych metodą projektów

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw tematów do prowadzenia zajęć z fizyki metodą projektów wraz ze szczegółowymi konspektami. Konspekty zawierają opis i cele tematu w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, sposób jego realizacji z podziałem na zadania główne i szczegółowe, wprowadzenie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://kompetencjegimnazja.eduportal.pl/

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, gimnazjum, konspekt, metoda projektów, doświadczenia