Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 3

sortuj według:

Tytuł Raport z ewaluacji zewnętrznej projektu - Otwarta droga w przyszłość - od innowacji do samodzielności

Autor Jolanta i Jerzy Bilkiewicz s.c.

Opis Niniejsza publikacja jest podsumowaniem projektu "Otwarta droga w przyszłość - od innowacji do samodzielności", realizowanego w latach 2009-2012 na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci Niewidomych w Rabce Zdroju. W raporcie, zrealizowanym przez profesjonalną...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-055/09-00

Nazwa projektu "Otwarta droga w przyszłość- od innowacji do samodzielności"

Strona www projektu http://www.ptd-swidnica.pl

Beneficjent (nazwa) Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział Terenowy nr 49 (w Świdnicy)

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Świdnica

Słowa kluczowe raport ewaluacyjny, integracja sensoryczna, metoda Montessori

Tytuł Innowacja Pedagogiczna "Słyszę, czuję, dotykam"

Autor Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rabce Zdroju

Opis Innowacja pedagogiczna "Słyszę, czuję, dotykam" stanowi część kompleksowego programu opracowanego przez Radę Pedagogiczną SPS w Rabce Zdroju na potrzeby realizacji projektu "Otwarta droga w przyszłość - od innowacji do samodzielności", współfinansowanego ze...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-055/09-00

Nazwa projektu "Otwarta droga w przyszłość- od innowacji do samodzielności"

Strona www projektu http://ptd-swidnica.pl/

Beneficjent (nazwa) Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział Terenowy nr 49 (w Świdnicy)

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Świdnica

Słowa kluczowe Integracja sensoryczna, niepełnosprawność złożona

Tytuł Innowacja Pedagogiczna "punkt, linia, płaszczyzna, bryła"

Autor Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rabce Zdroju

Opis "Punkt, linia, płaszczyzna, bryła" stanowi część kompleksowego programu opracowanego przez Radę Pedagogiczną SPS w Rabce Zdroju na potrzeby realizacji projektu. Innowacja ta ma na celu podniesienie poziomu efektywności zajęć, uczynienie ich bardziej interesującymi i...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-055/09-00

Nazwa projektu "Otwarta droga w przyszłość- od innowacji do samodzielności"

Strona www projektu http://www.ptd-swidnica.pl/

Beneficjent (nazwa) Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział Terenowy nr 49 (w Świdnicy)

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Świdnica

Słowa kluczowe niepełnosprawność umysłowa, niepełnosprawność złożona